គេហទំព័រ ខ្មែរថប់ញូស

Language

ឯ.ឧ សាយ សំអាលើ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានឲ្យឆ្មាព្រៃហ្វឹកហាត់របៀបការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិ..

ថ្ងៃ 09/08/2019 | ម៉ោង 09:30:00

ឆ្មាំព្រៃរបស់យើងទទួលការបង្ហាត់ និងបង្ហាញពីសំណាក់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធ ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការកាន់អាវុធ និងច្បាប់ទាក់ទងទៅនិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជា។


Watch Video

Flight Accident

Cambodia Attractions

Angkor Wat, Kingdom of Wonder